Расмий сайт

ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПКАНА

Бул электрондук китепкана сайты Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан иштелип чыккан. Сайтта Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 4-июнундагы №119 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн УЛУТТУК ПРОГРАММАСЫнын алкагында жарык көргөн мамлекеттик тилдин позициясын, бириктирүүчү ролун күчөтүүчү, ошондой эле тилдик жана маданий көп түрдүүлүктүн баалуулугун пропагандалоо максатында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия, КР Билим берүү жана илим министрлиги, КР Маалымат, маданият жана туризм министрлиги жана КР Улуттук илимдер академиясы тарабынан басып чыгарылган китептердин электрондук варианттары жайгаштырылган.