Расмий сайт

ЭЛЕКТРОНДУК КИТЕПКАНА

Жер үстүнөгү транспорттук-технологиялык машиналар жана коммуникациялар боюнча орусча-кыргызча-англисче терминологиялык сөздүк

  • Категория: Сөздүктөр
  • Автор: Н. Раджапова, А. Бекбоев, А. Рыспаев, Н. Сартбекова

  • Жүктөлгөн убакыт: 2021-04-05 16:58:13